ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN & TẠO WEBSITE

PREMIUM

997,000 ₫ /mo ₫ every year

Phù hợp với các website nhỏ


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • Unlimited Bài viết
 • Unlimited Trang
 • Unlimited Đa phương tiện
 • Unlimited Thrive Symbols
 • Unlimited Sản phẩm
 • Unlimited Thrive Lightboxes
 • 100 MB Disk Space
 • Unlimited Visits per month

GOLD

1,997,000 ₫ /mo ₫ every year

Phù hợp website trung bình


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • Unlimited Bài viết
 • Unlimited Trang
 • Unlimited Đa phương tiện
 • Unlimited Thrive Symbols
 • Unlimited Sản phẩm
 • Unlimited Thrive Lightboxes
 • 500 MB Disk Space
 • Unlimited Visits per month

PLATINUM

5,997,000 ₫ /mo ₫ every year

Phù hợp website lớn & đông người dùng


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • Unlimited Bài viết
 • Unlimited Trang
 • Unlimited Đa phương tiện
 • Unlimited Thrive Symbols
 • Unlimited Sản phẩm
 • Unlimited Thrive Lightboxes
 • 5 GB Disk Space
 • Unlimited Visits per month