HỌC VIỆN DIGITAL PHOTOSHOP TIZINO

Nhận thông tin khóa học

Khóa Học


Chỉnh Sửa Hậu Kỳ Blend & Retouch Online

Dành cho những bạn còn phụ thuộc vào Preset không làm chủ được công cụ & định hình được xu hướng phong cách ảnh 2020, chưa tối ưu được quy trình tăng tốc tốc độ xử lý.
Khóa học giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp – bài bản và Đặc Biệt sẽ giúp bạn có thêm khách hàng và gia tăng nguồn thu nhập